Sprawozdania finansowe

Wyniki finansowe 2022/2023 (K PLN)

Przychody Koszty Wynik
Dział Sportowy 72 5 084 -5 012
Sponsorzy, w tym: 2 996 0 2 996
Sii 2 000 0 2 000
Miasto st. Warszawa 439 0 439
PZPN 302 0 302
Reklamodawcy i pozostali sponsorzy 255 0 255
Kibice, w tym: 1 506 1 262 244
Dni meczowe 759 630 129
Gastronomia 547 494 53
Gadżety 200 138 62
Akademia i drużyna rezerw 39 800 -761
Sprzedaż i Marketing 0 149 -149
Administracja 0 245 -245
Pozostałe 62 91 -29
ŁĄCZNIE 4 675 7 631 -2 956

Finansowanie w sezonie 2022/2023 (K PLN)

< 06.2023

Gregoire Nitot: 11 817 300
Sii (sponsoring): 4 000 000

Plan na 2023/2024

Gregoire Nitot: 4 100 000
Sii (sponsoring): 3 000 000

22 900 000 zł

Suma, którą Polonia otrzyma
dzięki Gregoire Nitot od 2020 roku

Budżet 2023/2024 (K PLN)

Przychody Koszty Wynik
Dział Sportowy 0 9 000 -9 000
Sponsorzy, w tym: 6 200 0 6 200
Sii 3 000 0 3 000
Miasto st. Warszawa 1 500 0 1 500
PZPN 1 000 0 1 000
Reklamodawcy i pozostali sponsorzy 700 0 700
Kibice, w tym: 2 260 1 640 620
Dni meczowe 1 200 760 440
Gastronomia 660 560 100
Gadżety 400 320 80
Akademia i drużyna rezerw 60 840 -780
Sprzedaż i Marketing 0 576 -576
Administracja 0 360 -360
Pozostałe 0 197 -197
ŁĄCZNIE 8 520 12 613 -4 093

Planowane finansowanie w sezonie 2023/2024 (K PLN)

POZNAJ WYNIKI FINANSOWE DNI MECZOWYCH