Klub

Polonia Biznes Klub – ruszamy z nowym projektem

Data publikacji: 15.11.2023

Polonia Warszawa, to więcej niż klub piłkarski. Polonia Warszawa, to dumna społeczność, która zna swoją historię i od początku swojego powstania hołduje trwałym i uniwersalnym wartościom. Chcemy, aby wszyscy utożsamiający się „Czarnymi Koszulami” wzrastali każdego dnia w poczuciu dumy i pielęgnowali etos uniwersalnych wzorców, zaszczepionych w nas przez wcześniejsze pokolenia.

Chcemy, aby Polonia Warszawa była kojarzona, nie tylko z pozytywnymi sportowymi emocjami, czy coraz bardziej rozpoznawalną marką, ale przede wszystkim z odwagą, sukcesem, ale także skromnością i pokorą.

Sukces może mieć różne oblicza. Zasługi i dokonania w wymiarze historycznym, sportowym, czy biznesowym. Chcemy na nowo obudzić w Was wewnętrzne poczucie siły i dumy z tego co tworzymy, gdzie żyjemy i wokół jakich wartości się umacniamy. Chcemy współtworzyć jeden zespół również w sferze biznesowej. Stworzyć platformę umożliwiającą regularne okazji do spotkań, wymiany poglądów, doświadczeń i kontaktów ludzi biznesu z całego świata, nie tylko z Warszawy i okolic.

Idea Polonia Biznes Klub skierowana jest do przedsiębiorców, biznesmenów, polityków i wszystkich ludzi z pasją. Sport i biznes to pasja. Chcemy budować trwałe relacje biznesowe oparte o wartości Klubu Polonia Warszawa. Przyjazną i profesjonalną przestrzeń do wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych relacji inwestorskich, czy przyjaźni. Chcemy tworzyć dumną społeczność. Dumną ze swoich umiejętności, wizji, pracy i sukcesów w biznesie. Po prostu Dumę Stolicy.