Events

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KLUBU

Data publikacji: 28.01.2020

Zarząd Polonii Warszawa S.A. informuje, że od końca października 2019r. główni akcjonariusze i Spółka prowadzą negocjacje z inwestorem, zainteresowanym objęciem kontrolnego pakietu akcji Spółki nowej emisji z podwyższenia kapitału. Zgodnie z ustaleniami inwestor nie został ujawniony. Przed tygodniem potencjalny inwestor przedstawił jako warunek nabycia akcji Spółki – zbycie za złotówkę wszystkich akcji posiadanych przez stowarzyszenia, które mają statutowe uprawnienia osobiste do powoływania dwóch członków rady nadzorczej i wspólnie jednego członka zarządu, oraz zrzeczenie się przywilejów osobistych i prawa do nabycia akcji Spółki w przyszłości. Warunek ten z wezwaniem do zajęcia stanowiska został przekazany zarządom tych stowarzyszeń wraz z informacją o osobie potencjalnego inwestora. Natychmiast w mediach pojawiła się informacja Grzegorza Popielarza o nagłym „pojawieniu się wiarygodnego inwestora”. Stowarzyszenie Kibiców Polonii Warszawa K-6 przedstawiło swoje stanowisko. Teraz oczekujemy jednoznacznego stanowiska Stowarzyszenia Klubu Sportowego Polonii Warszawa.

Udostepnij