Klub

List ws. modelu budowy oraz zarządzania obiektem Polonii Warszawa

Data publikacji: 17.06.2024

Z zainteresowaniem przyjęliśmy ostatnie informacje medialne dotyczące planów budowy nowej hali widowiskowo-sportowej na błoniach Stadionu Narodowego, której realizację przewidziano w najbliższych latach. W pełni popieramy inicjatywę Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Stołecznego Ratusza, ponieważ Warszawa jako jedno z nielicznych dużych miast nie posiada odpowiedniej areny. Nam również zależy na stworzeniu w stolicy takiego obiektu. Uważamy, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zrealizować ten ambitny projekt w ramach budowy stadionu dla Polonii Warszawa. Aby było to możliwe, przedsięwzięcie powinno zostać jednak przeprowadzone w innym modelu, co przyniesie więcej korzyści dla wszystkich stron.

Obecnie:

Projekt nowego stadionu Polonii nie jest opłacalny – nie spełnia on funkcji całorocznej areny, co ogranicza jego użyteczność.

Model partnerstwa publiczno-prywatnego nakłada na Miasto wysokie koszty (około 100 mln PLN rocznie przez 15 lat). Ponadto realizacja dwóch odrębnych projektów podobnego typu przy Stadionie Narodowym i przy ulicy Konwiktorskiej spowoduje niepotrzebną konkurencję w zakresie organizacji tych samych wydarzeń, co doprowadzi do nieefektywnego wykorzystania obu obiektów i strat finansowych dla zaangażowanych stron.

W związku z tym proponujemy Miastu i Ministerstwu włączenie funkcjonalności nowej hali widowiskowo-sportowej w planowaną budowę stadionu Polonii Warszawa przy ulicy Konwiktorskiej 6. Takie rozwiązanie będzie korzystniejsze dla Klubu oraz znacząco bardziej opłacalne i mniej czasochłonne z perspektywy Miasta i Ministerstwa. Korzyści z realizacji tego rozwiązania to przede wszystkim:

Zwiększona użyteczność i potencjał zarobkowy obiektu. Modyfikacja projektu stadionu tak, aby funkcjonował jako arena aktywna przez co najmniej 100 dni w roku, na której odbywać się będzie nie tylko 20 meczów piłkarskich rocznie, ale również wiele innych wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Redukcja ryzyka finansowego. Przyjęcie nowego modelu współpracy, w którym Polonia Warszawa przejmuje 100% własności, co eliminuje potrzebę finansowania budowy areny ze środków publicznych i redukuje ryzyko finansowe po stronie Miasta/Ministerstwa do zera.

Proponowane przez Klub zmiany w projekcie nowego stadionu Polonii Warszawa:

Dostosowanie obiektu do zmiennych warunków atmosferycznych. Propozycja zakłada przekształcenie nowego obiektu w zadaszoną arenę, z opcją zamykanego dachu, która zapewni możliwość organizowania wydarzeń przez cały rok, niezależnie od pogody.

Zastosowanie nowoczesnej murawy syntetycznej zgodnej ze standardami FIFA/UEFA. Surowe warunki zimowe panujące w Polsce od listopada do marca pogarszają stan murawy, dlatego nawierzchnia syntetyczna, podobna do tej używanej w krajach skandynawskich, jest bardziej praktyczną i opłacalną opcją.

Optymalizacja wykorzystania obiektu. Dzięki przeprojektowaniu stadionu w wielofunkcyjny kompleks, obiekt może gościć więcej niż tylko mecze piłki nożnej, i stać się areną, na której realizowanych będzie przynajmniej 100 innych wydarzeń rocznie.

Obecnie w Warszawie brakuje areny przeznaczonej na potrzeby nie tylko wydarzeń sportowych, ale też kulturalnych i rozrywkowych, co zmusza organizatorów do przenoszenia wielu imprez do innych polskich miast. Problem dotyczy eventów o różnej skali – od masowych po bardziej kameralne. Właśnie tę lukę chcemy wypełnić proponowanym przez nas wielofunkcyjnym obiektem, który mógłby pomieścić od 10 000 do 30 000 osób.

Modyfikacja planowanej inwestycji zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów i maksymalizuje korzyści dla wszystkich interesariuszy.

W liście poruszamy również problemy związane z obecnym projektem obiektu oraz przedstawiamy alternatywne, korzystniejsze dla obu stron modele współpracy z Miastem/Ministerstwem.

Cała treść listu dostępna jest TUTAJ