ZAPROJEKTUJ SZATĘ GRAFICZNĄ PROPORCZYKA POLONII WARSZAWA (KONKURS)
03/10/2017

Postanowiliśmy, że proporczyki na mecz z Widzewem Łódź i Legią II Warszawa zostaną zaprojektowane przez kibiców!

Wraz z firmą kibicowskie.pl zapraszamy Was do projektowania. Na prace czekamy do 8 października 2017 (godz. 16:00).

Zachęcamy do przeczytania regulaminu, w którym znaleźć można warunki uczestnictwa w konkursie.

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest Polonia Warszawa S.A. oraz kibicowskie.pl.
 2. Tematem Konkursu jest wykonanie szaty graficznej, która zostanie umieszczona na dwóch proporczykach Polonii Warszawa, na meczu z Widzewem Łódź (28.10.2017) oraz z Legią II Warszawa (12.11.2017).
 3. Obowiązkowym elementem znajdującym się na proporczyku jest herb Polonii Warszawa.
 4. Proporczyk może być jedno lub dwustronny.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 6. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może nadesłać do trzech prac graficznych na jeden mecz. Łącznie uczestnik może wysłać 6 prac.
 7. Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.
 8. Prace muszą być wykonane w technice grafiki komputerowej. Należy je dostarczyć w postaci elektronicznej w formacie AI i EPS lub PSD oraz w każdym z trzech rozszerzeń: JPG, PNG, PDF. Prace należy wysłać do 8 października 2017 (godz. 16:00) na adres: alexmalczuk@kspolonia.pl.
 9. Prace nie mogą nawoływać do przemocy, nienawiści i muszą być pozbawione wulgaryzmów.
 10. Wszystkie prace powinny być podpisane oraz zawierać numer kontaktowy do autora.
 11. Ocena zgłoszonych do Konkursu prac zostanie przeprowadzona przez Jury składające się z przedstawicieli Klubu.
 12. Komisja wybierze najlepsze prace, które zostaną zaprezentowane na oficjalnym facebooku pod głosowanie kibiców.
 13. Głosowanie na proporczyk na mecz z Widzewem odbędzie się od 8 października 2017 (godz. 18:00) do 9 października 2017 (godz. 18:00).
 14. Głosowanie na proporczyk na mecz z Legią odbędzie się od 9 października 2017 (godz. 18:00) do 10 października 2017 (godz. 18:00).
 15. Wyniki zostaną opublikowane dnia 11 października 2017 na stronie internetowej Polonii Warszawa oraz w klubowych social mediach.
 16. Osoby, których projekty wygrają konkurs, otrzymają wykonany przez siebie proporczyk oraz nagrodę-niespodziankę.
 17. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu
 18. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie na Organizatora Konkursu praw autorskich.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji projektu tak, aby spełniał on wymagania techniczne związane z ekspozycją projektu na proporczykach Polonii Warszawa.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu.
 21. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania zwycięzcy.
 22. Osoby, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z Konkursu.
 23. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Herb Polonii Warszawa >>> POBIERZ

Szablon proporczyka >>> POBIERZ

Regulamin >>> POBIERZ

 

Zachęcamy wszystkich kibiców do wzięcia udziału w konkursie!

Powrót